Weithgareddau

Er mwyn helpu pobl adennill eu hunan hyder ac ailsefydlu eu bywydau, mae Jigsaw yn credu ei bod hi’n bwysig bod gan bobl ffocws iawn. Mae diflastod yn rhwystr mawr i wella; mae llenwi’r gwacter yma o fudd i’n haelodau ac i’r cymunedau y maen nhw’n byw ynddyn nhw.

Mae bod yn aelod o Jigsaw yn cynnig cyfle i bobl gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden a chymdeithasol, a hobïau amrywiol, gweithio’n agos gyda Rhaglen Ddydd CAIS ac eraill i ddarparu amrywiaeth eang o weithgareddau ac ymyriadau i gwrdd ag anghenion amrywiol ein haelodau.

Mae’n ddewisol ichi fod yn rhan o’r holl weithgareddau, ond rydym yn gofyn am gyfraniad amrywiol gan bobl sy’n dod i gymryd rhan er mwyn mynd tuag at gostau tanwydd y bws mini a chost phob gweithgaredd – sy’n dibynnu ar gost sylfaenol pob digwyddiad.