Tudalen weithgareddau

Er mwyn helpu pobl adennill eu hunan hyder ac ailsefydlu eu bywydau, mae Jigsaw yn credu ei bod hi’n bwysig bod gan bobl ffocws iawn. Mae diflastod yn rhwystr mawr i wella; mae llenwi’r gwacter yma o fudd i’n haelodau ac i’r cymunedau y maen nhw’n byw ynddyn nhw.

Mae bod yn aelod o Jigsaw yn cynnig cyfle i bobl gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden a chymdeithasol, a hobïau amrywiol, ac, er bod ein harian hanesyddol efallai wedi cael eu colli, rydym yn parhau i ymchwilio ffyrdd eraill o gael cymorth ariannol er mwyn parhau â ‘n rhaglen gweithgarwch helaeth. Yn y cyfamser, gofynnir Aelodau i gyfrannu swm bach tuag at gost y bws mini tanwydd fel y gallwn barhau i gyflawni elfennau’r rhaglen a bydd yn dangos y gwerth a roddir gan ein haelodau i barhad y grwpiau hamdden llai costus.