Bangor

Mae Jigsaw yn cynnal cyfarfodydd misol mewn gwahanol lefydd ar draws gogledd Cymru gan gynnwys ym Mangor, Bae Colwyn a Wrecsam a hefyd yn bwriadu ailsefydlu grwpiau yng Nghaergybi a’r Fflint.

Dewch atom ni am dro, fe fydd paned ar gael!

Fe gewch ddyddiadau a llefydd pendant y cyfarfodydd ar ein calendr Cyfarfodydd  (Click Here)

Cyswllt e-bost: brian.lewis@cais.org.uk


Bangor

Cyfarfodydd a gynhaliwyd ar y cyd â Kaleidoscope am 11yb ar gyntaf a drydydd dydd Mawrth o bob mis yn:

336-338 Stryd Fawr
Bangor
LL57 1YA

Ffoniwch 01248 372 688