Caernarfon

Mae Jigsaw yn cynnal cyfarfodydd misol mewn gwahanol lefydd ar draws gogledd Cymru gan gynnwys ym Mangor, Bae Colwyn, Llangefni, Y Fflint, Y Rhyl a Wrecsam

Dewch atom ni am dro, fe fydd paned ar gael!

Cyswllt e-bost: brian.lewis@cais.org.uk


Caernarfon

Bron Castell
Teras Segontiwm
Caernarfon
Gwynedd
LL55 2PH

Cyfarfodydd yn cael eu hatal ar hyn o bryd.