Caernarfon

Mae Jigsaw yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd mewn 11 lle gwahanol ar draws gogledd Cymru: Caergybi, Caernarfon, Bangor, Llandudno, Bae Colwyn, Dinbych, y Fflint, y Rhyl, Shotton, Wrecsam a Corwen yn ogystal ag yng ngharchar Altcourse. Rydym ni’n bwriadu sefydlu grŵp yn ne Gwynedd hefyd.

Dewch atom ni am dro, fe fydd paned ar gael!

Fe gewch ddyddiadau a llefydd pendant y cyfarfodydd ar ein calendr Cyfarfodydd  (Click Here)

Cyswllt e-bost: brian.lewis@cais.org.uk


Caernarfon

Bron Castell
Teras Segontiwm
Caernarfon
Gwynedd
LL55 2PH

Cyfarfodydd yn cael eu hatal ar hyn o bryd.