Bae Colwyn

Mae Jigsaw yn cynnal cyfarfodydd misol mewn gwahanol lefydd ar draws gogledd Cymru gan gynnwys ym Mangor, Bae Colwyn, Llangefni, Y Fflint, Y Rhyl a Wrecsam

Dewch atom ni am dro, fe fydd paned ar gael!

Cyswllt e-bost: brian.lewis@cais.org.uk


Bae Colwyn

Llys yr Orsaf (Station Court)
41-43 Ffordd yr Orsaf
Bae Colwyn
LL29 8BP

Cyfarfodydd ar y cyntaf a’r trydydd dydd Mercher o bob mis am 1 o’r gloch y pnawn