Llangefni

Mae Jigsaw yn cynnal cyfarfodydd misol mewn gwahanol lefydd ar draws gogledd Cymru gan gynnwys ym Mangor, Bae Colwyn, Llangefni, Y Fflint, Y Rhyl a Wrecsam

Dewch atom ni am dro, fe fydd paned ar gael!

Cyswllt e-bost: brian.lewis@cais.org.uk


Llangefni

2-3 Ffordd Glanhwfa
(Uwch Undeb Amaethwyr Cymru)
Llangefni   LL77 7EN

Cyfarfodydd ar y cyntaf a’r trydydd dydd Mawrth o bob mis am 2 o’r gloch y pnawn