Bws Carchar

Mae Jigsaw yn deall pa mor bwysig ydy cadw teuluoedd gyda’i gilydd drwy amseroedd caled, ac mae ein gwasanaeth Bws Carchar Teuluoedd Gogledd Cymru yn rhoi cyfleoedd gwell i deuluoedd a ffrindiau pobl sydd yn y carchar yn Altcourse fynd i’w gweld. Mae gwasanaeth o Gaergybi ac yn mynd trwy Langefni a Bangor, a hefyd o Landudno ac yn mynd drwy Fae Colwyn a’r Rhyl. Yr unig amod ydy bod y teithwyr yn helpu inni dalu costau’r teithio drwy’r cynllun Ymweliadau Carchar â Chymorth. Does dim cost i unrhyw un sy’n derbyn budd-daliadau lles. Felly ymlaciwch, ewch â’ch plant, a mwynhewch daith yno ac yn ôl gyda gwasanaeth sydd wedi’i lunio’n arbennig i alluogi pobl gogledd Cymru fynd at eu teuluoedd neu gyfeillion.

Mae carchar Altcourse wedi cytuno â’r trefniadau hyn ac mae Jigsaw yn cydweithio â PSS, CAIS a Chymunedau Arc er mwyn cynnig y gwasanaeth. Mae’r manylion llawn ar gael ar bamffled y Bws Carchar.

Ffyrdd y Bysiau Carchar:

mae’r amseroedd i gyd yn dibynnu ar draffig ac ar y carchar ei hun:
Bws Caergybi
Yno Yn ôl
Bangor codi yn yr orsaf drên am 10:15am Cyrraedd 4:30pm
Cyrraedd Altcourse erbyn 12:15pm Gadael 2:30pm
Bws Llandudno
Yno Yn ôl
Bae Colwyn codi yn yr orsaf drên am 9:30am Cyrraedd 5:30pm
Llandudno codi yn yr orsaf drên am 10:00am Cyrraedd 5:00pm
Abergele/Pensarn codi yn yr orsaf drên am 10:30am Cyrraedd 4:30pm
Rhyl codi yn yr orsaf drên am 11:00am Cyrraedd 4:00pm
Cyrraedd Altcourse am 12:30pm Gadael 2:30pm