Y Rhyl

Mae Jigsaw yn cynnal cyfarfodydd misol mewn gwahanol lefydd ar draws gogledd Cymru gan gynnwys ym Mangor, Bae Colwyn, Llangefni, Y Fflint, Y Rhyl a Wrecsam

Dewch atom ni am dro, fe fydd paned ar gael!

Cyswllt e-bost: brian.lewis@cais.org.uk


Y Rhyl

Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau
7 Ffordd Brighton
Y Rhyl
LL18 3EY

Cyfarfodydd ar y ail a’r pedwerydd dydd Mercher o bob mis am 3 o’r gloch y pnawn