Tonnau

08b-waves

O bryd i’w gilydd, bydd pob un o aelodau Jigsaw yn cael cyfle i wirfoddoli mewn ystod eang o brosiectau, fel arfer mewn cydweithrediad â mudiadau eraill. Bydd manylion ynglŷn â hyn ar gael yn y cyfarfodydd grŵp lleol. Cofiwch fod gwirfoddoli’n gofyn i chi roi amser ac ymroddiad i helpu eraill, ac rydym ni’n deall bod amser ac egni yn brin. Bydd rhaid i wirfoddolwyr fod yn hyblyg ac amyneddgar, bydd rhaid iddyn nhw fod â chydymdeimlad a dyfeisgarwch, fe fyddan nhw hefyd heb ragfarn ac yn barod i ddysgu!