Mentro i'r Awyr Agored

08b-waves

Mae’r fenter newydd hon gan Jigsaw wedi’i sefydlu er mwyn rhoi cyfle i aelodau sydd â diddordeb fagu sgiliau achrededig mewn gweithgareddau awyr agored, gan gynnwys gwahanol chwaraeon dŵr, dringo a gweithgareddau tebyg eraill. Tra bod y clwb â’i chanolfan ym Mae Colwyn, gall aelodau Jigsaw o ar draws gogledd Cymru gymryd rhan yn y rhaglen hon. Mae tâl aelodaeth cysylltiedig o £10 y flwyddyn.

Bydd rhaglen o hyfforddiant cysylltiedig ar fynd yn ôl yr angen ac, wrth i aelodau cymwys ddatblygu a magu sgiliau personol trwy’r rhaglen hon, rydym ni’n bwriadu defnyddio’r fantais hon i gefnogi aelodau eraill i gymryd rhan mewn gweithgareddau tebyg.

Mae’r clwb yn gysylltiedig â’r Bartneriaeth Awyr Agored ac wedi ennill cefnogaeth ariannu gan Chwaraeon Cymru sydd wedi galluogi aelodau’r clwb i ennill cymwysterau ar nifer o wahanol lefelau mewn dringo a chychod modur, ac mae gennym ni raglen benodol o hyfforddiant hwylio dingi yn dechrau yn nhymor y Gwanwyn 2019.