Wrecsam

Mae Jigsaw yn cynnal cyfarfodydd misol mewn gwahanol lefydd ar draws gogledd Cymru gan gynnwys ym Mangor, Bae Colwyn, Llangefni, Y Fflint, Y Rhyl a Wrecsam

Dewch atom ni am dro, fe fydd paned ar gael!

Cyswllt e-bost: brian.lewis@cais.org.uk


Wrecsam

Ty Hyrwyddwyr
Ffordd Parc y Gelli
Wrecsam  LL12 7AA

Cyfarfodydd ar pob dydd Llun am 2 o’r gloch yn y prynhawn.