Wrecsam

Mae Jigsaw yn cynnal cyfarfodydd misol mewn gwahanol lefydd ar draws gogledd Cymru gan gynnwys ym Mangor, Bae Colwyn a Wrecsam a hefyd yn bwriadu ailsefydlu grwpiau yng Nghaergybi a’r Fflint.

Dewch atom ni am dro, fe fydd paned ar gael!

Fe gewch ddyddiadau a llefydd pendant y cyfarfodydd ar ein calendr Cyfarfodydd  (Cliciwch yma)

Cyswllt e-bost: brian.lewis@cais.org.uk


Wrecsam

Ty Hyrwyddwyr
Ffordd Parc y Gelli
Wrecsam  LL12 7AA

Cyfarfodydd ar pob dydd Llun am 2 o’r gloch yn y prynhawn.