Y Fflint

Mae Jigsaw yn cynnal cyfarfodydd misol mewn gwahanol lefydd ar draws gogledd Cymru gan gynnwys ym Mangor, Bae Colwyn, Llangefni, Y Fflint, Y Rhyl a Wrecsam

Dewch atom ni am dro, fe fydd paned ar gael!

Cyswllt e-bost: brian.lewis@cais.org.uk


 

Y Fflint

Gorsaf Reilffordd y Fflint
Y Farchnad
Y Fflint   CH6 5PG

Cyfarfodydd yr ail a’r pedwerydd dydd Iau o bob mis am 10 o’r gloch y bore